Exàmens de CambridgePreparació per al Cambridge Preliminary English Test (PET)

El Preliminary English Test és un examen de nivell intermedi.
És ideal per a estudiants que necessitin una qualificació d'anglès bàsica.
Els diplomats en el PET generalment poden comunicar-se satisfactòriament en la majoria de situacions quotidianes.

Preparació per al Cambridge First Certificate in English (FCE)

El First Certificate in English és un examen de nivell intermedi-alt.
És ideal per a estudiants que necessitin comunicar-se amb seguretat en anglès en la majoria de circumstàncies.
El FCE és un dels certificats de llengua anglesa més àmpliament reconeguts pels empresaris i per les institucions educatives a tot el món.

Preparació per al Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)

El Certificate in Advanced English és un examen de nivell intermedi-alt avançat.
El curs de preparació per a l'examen és exigent.
Una vegada conclòs, els estudiants seran capaços de desenvolupar satisfactòriament en ambients professionals o acadèmics.
És particularment apropiat per a estudiants que necessitin utilitzar l'anglès en el treball o en els estudis.

Preparació per al Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)

L'examen per al Certificate of Proficiency, de nivell avançat, és per a candidats que ja tinguin un coneixement notable d'anglès.
És el certificat de Cambridge de més alt nivell i indica un domini complet de l'anglès en qualsevol situació professional o acadèmica.
Els estudiants que arriben aquest grau de coneixements s'acosten a la competència lingüística d'un parlant nadiu amb estudis.
El CPE Aquesta reconegut també per la majoria de centres britànics com a requeriment de nivell de l'idioma per a l'ingrés.

Curs de preparació IELTS

Per a estudiants d'un nivell intermedi o superior.

Moltes universitats britàniques, americanes i australianes exigeixen actualment una qualificació obligatòria en el IELTS (International English Language Testing System) per a l'ingrés en un curs.
És un test exhaustiu de domini de la llengua anglesa dissenyat per avaluar els coneixements dels parlants no nadius.

Els nostres professors poden proporcionar les estratègies lingüístiques per aprovar l'examen i destacar en les diferents parts de la prova.